Nationale conferentie -
“Van droom naar werkelijkheid: het einde van dakloosheid in België”

Op vrijdag 14 oktober brengt Straatverplegers verschillende actoren bijeen die zich met het probleem van de dakloosheid bezighouden (professionals, politici, burgers), om samen na te denken over acties en concrete maatregelen om op nationaal vlak dakloosheid te beëindigen.

 
 
 
 
 
 
 

Het aantal dakloze en slecht gehuisveste mensen in België neemt voortdurend toe, terwijl hun profiel verandert, met een grotere aanwezigheid van vrouwen, kinderen en migranten. De gezondheids- en migratiecrises versterken deze reeds alarmerende situatie en onderstrepen meer dan ooit het belang van onmiddellijke en structurele huisvestingsoplossingen, maar ook van een coherente nationale strategie ter bestrijding van dakloosheid.

België heeft zich, via de Verdrag van Lissabon, verbonden gerichte beleidslijnen uit te stippelen om tegen 2030 een eind te maken aan dakloosheid. Hoe zal deze strategie eruit zien? Wanneer wordt ze uitgewerkt? Wanneer gaat België er mee aan de slag? Deze conferentie wil een eerste stap in de goede richting zijn.

In verschillende panels buigen praktijkmensen, academici en beleidsmakers zich over de vier belangrijke pijlers van zo’n alomvattend plan om een eind te maken aan dakloosheid: data, huisvesting, begeleiding en preventie.

 
 
 
 

Doelstellingen

  • De strijd tegen dakloosheid en de beëindiging daarvan op de nationale agenda plaatsen;

  • De dakloosheid in België in kaart brengen;

  • Ontdek in België de goede praktijken en de uitdagingen in de strijd tegen dakloosheid;

  • Bespreken hoe op nationaal Belgisch vlak het beste vooruitgang kan worden geboekt;

  • Een gemengd en multiregionaal publiek samenbrengen rond de beëindiging van dakloosheid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En pratique

Adres
Koninklijk Vlaamse Schouwburg (KVS) - 146 rue de Laeken, 1000 Brussel
Programma
Begin: 9 uur
Eind: 18 uur
Bekijk het volledige programma
Deelname
Ter plaatse: 35 euro + administratieve kosten (inc. lunch en receptie)
Online: 10 euro + administratieve kosten